Transport drogowy specjalistyczny

Specjalistyczny transport drogowy to przewóz ładunków, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą zostać przewiezione w standardowy sposób. Odbywa się on po drogach krajowych i międzynarodowych, jednak wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń. Specjalistycznym transportem drogowym zajmują się firmy spedycyjne, które w swojej ofercie posiadają tego typu usługi. Wybierając firmę transportową, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość i kompleksowość usług, ale także na indywidualne podejście, ponieważ każdy transport specjalistyczny jest inny i związku z tym wymaga innego podejścia.

Specjalistyczny transport drogowy to przewóz ładunków, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą zostać przewiezione w standardowy sposób. Odbywa się on po drogach krajowych i międzynarodowych, jednak wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń. Specjalistycznym transportem drogowym zajmują się firmy spedycyjne, które w swojej ofercie posiadają tego typu usługi. Wybierając firmę transportową, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość i kompleksowość usług, ale także na indywidualne podejście, ponieważ każdy transport specjalistyczny jest inny i związku z tym wymaga innego podejścia.

Jak wygląda transport specjalistyczny?

Transport specjalistyczny obejmuje przewóz ładunków, które z różnych powodów wymagają szczególnego podejścia gwarantującego bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów transportu specjalistycznego:

  • Transport ponadgabarytowy – przewóz ładunków, których wymiary i waga przekraczają dopuszczalne normy określone w przepisach o ruchu drogowym. Transport ponadgabarytowy wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń, które umożliwiają w pełni legalny przejazd po drogach.
  • Transport niebezpiecznych ładunków – w tym przypadku przewożone są ładunki uznane za niebezpieczne ze względu np. na łatwopalność, wybuchowość lub toksyczność. Przewóz tego typu towarów jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa, w obecności odpowiednio przeszkolonego personelu oraz specjalistycznego wyposażenia.
  • Transport towarów, które wymagają stałej temperatury, dlatego nie mogą być przewożone w standardowy sposób. Ładunki przewożone są w wagonach chłodzących, chłodniach lub specjalistycznych kontenerach. Dzięki zachowaniu stałej niskiej temperatury towar pozostaje nienaruszony.
  • Transport pojazdów – przewóz pojazdów kołowych z wykorzystaniem naczep, lawet lub kontenerów. Unieruchomiony i zabezpieczony pojazd w bezpieczny zostaje przetransportowany w wyznaczone miejsce.

 

Pozwolenia na transport specjalistyczny

W zależności od tego, z jakim rodzajem transportu mamy do czynienia, wówczas staramy się o odpowiednie zezwolenia. Pozwolenia na transport ponadgabarytowy wydawane są przez właściwy organ administracyjny w siedmiu kategoriach, natomiast przewóz ładunków niebezpiecznych wymaga nie tylko odpowiedniej dokumentacji, ale także przeszkolonego personelu oraz wyposażenia dostosowanego do tego typu transportu. W przypadku niedopełnienia formalności przewoźnik podlega karze grzywny, a w momencie wystąpienia wypadku może zostać wytoczona mu sprawa karna.

Bez względu na to, co wchodzi w skład naszego transportu specjalistycznego, ważne jest odpowiednie przygotowanie. Zarówno kwestie prawne, jak i organizacyjne odgrywają tutaj kluczową rolę. W związku z tym wybierając firmę transportową, warto zwrócić uwagę na kompleksowe podejście, które pozwoli w sprawny, bezpieczny i zgodny z prawem sposób przewieźć ładunki wymagające specjalistycznego podejścia.

Firma SPT https://spt24.eu w swojej ofercie posiada transport specjalistyczny i kompleksową obsługę transportu ponadgabarytowego. Sprawdź ofertę na stronie internetowej.